Z Nami możesz więcej

Kurs Pedagogiczny

Kurs pedagogiczny jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i. Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktarze, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage.
 
 
Czas trwania i sposób organizacji kursu
 
Kurs trwa 80 godzin wykładowych i kończy się egzaminem, przeprowadzanym  na zasadzie testu. Organizacja kursu uzależniona jest od ilości osób, chętnych do wzięcia w nim udziału. Minimalna grupa szkoleniowa to 10 osób. Koszt kursu wacha się w kwocie 800 -1000 zł. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Biuro Cechu.
 
Wymogi
 
Uczestnik kursu powinien na wstępie spełniać co najmniej jeden poniższy warunek:
  • posiadać wykształcenie średnie;
  • prowadzić działalność gospodarczą;
  • prowadzić gospodarstwo rolne;
  • posiadać skierowanie na kurs od pracodawcy, który spełnia w/w warunek.
 
Uzasadnienie prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Z dnia 23 grudnia 2010 r.)
 
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się łącznie:
 
  • co najmniej tytułem mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
  • lub nie mający tytułu mistrza w zawodzie:
  • świadectwem ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • świadectwem ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
 
Cele kształcenia
 
Uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs przygotowuje pracodawców, pracowników oraz osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i pracowników młodocianych.
 
Plan ramowy szkolenia
 
    Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje oraz praktykę metodyczną:
    Wybrane zagadnienia z pedagogiki;
    Wybrane zagadnienia z psychologii;
    Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania;
    Praktyka metodyczna 10 godzin.

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem