Z Nami możesz więcej

O nas


      Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy jest społeczno - zawodową organizacją rzemiosła, zrzeszającą zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa różnych branż,  głównie obszaru powiatu Dębickiego.  Nasza działalność funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o rzemiośle z dn. 22. 03. 1989 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 92), ustawy z dn. 23. 05. 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. N. 55, poz. 235 ze zmianami) oraz statutu Cechu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie..
 
   

          Dębicki Cech posiada głębokie korzenie i wieloletnią tradycję. Pierwsze oficjalne potwierdzenie istnienia Cechu pochodzi z 1582 roku, kiedy to król Stefan Batory nadał prawny przywilej dla funkcjonowania m.in. Cechu rzemieślników w Dębicy. Jako jedna z najstarszych instytucji w mieście, ściśle z nim związaną, czujemy się zobowiązani dbać o jego rozwój, a zwłaszcza o rozwój rodzimego, Dębickiego Rzemiosła. Cech jako instytucja współpracuje ze wszystkimi samorządami miejskimi i gminnymi z terenu objętego zakresem działania, czyli powiatu dębickiego oraz miasta i gminy Dębica.
 
      Cech, jako organizacja rzemiosła jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego, Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, oraz Honorowym Członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.
 
             Jednym  z  najważniejszych  zadań,  jakie  realizujemy  obecnie  w  imieniu  państwa,  jest  nauka zawodu.  W zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu (129 członków), zawodu uczy się blisko 200 pracowników młodocianych w 11 specjalnościach.

        Celem działalności Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości jest:
  • Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej , urzędów i instytucji;
  • Propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego, w tym:
- spisywanie umów uczniowskich,
- pomoc w znajdywaniu praktyki zawodowej,
- zaopatrywanie w obowiązujące regulaminy oraz programy praktycznej nauki zawodu;
  • Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez Członków;
  • Organizowanie szkoleń i kursów dla Członków Cechu (pedagogicznych, bhp, pierwszej pomocy, w tym także dofinansowanych przez Unię Europejską);
  • Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;
  • Wykonywanie nadzoru na przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach Członków Cechu;
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, działalności handlowej, zaopatrzenia, zbytu, produkcji pomocniczej;
  • Sporządzanie Członkom Cechu wniosków i dokumentacji, związanej z przyznaniem refundacji przez OHP oraz zwrotów kosztów kształcenia z Urzędów Gmin.
 
      Do tradycji naszego Cechu należy już coroczny udział w Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, oraz organizacja „Mikołajek” dla dzieci Członków.

         Całokształt działalności naszego Cechu tworzy dalszy ciąg wielowiekowej historii Dębickiego Rzemiosła


 


Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem